Vertimai raštu

Neverčiame "raštu" (jau senokai dirbame tik kompiuteriu!), tačiau verčiame specializuotus tekstus, taikydami kokybės standartuose numatytus procesus.

Ieškokite specializuoto vertimo

Seniau vertimų biurai į darbą žiūrėjo paprastai – būdavo vertimas raštu ir vertimas žodžiu. Klientams, o ir patiems biurams, ilgai buvo neaišku, kaip versti – kiekvienas dirbdavo pagal savo kokybės supratimą. Dažnai biuras tiesiog veikdavo kaip tarpininkas, kuris suranda vertėją, ir tiek.

Tačiau, įsigaliojus Europos vertimo raštu standartui EN 15038, viskas pasikeitė. Dabar jau kalbame ne apie "vertimą raštu", o apie specializuotą konkrečių sričių tekstų vertimą, taikant tinkamus procesus ir kvalifikacijos reikalavimus. Mes jau nuo 2008 m. taikome šį standartą (išleistas 2006 m.) ir prisidedame prie jo populiarinimo Lietuvos viešųjų pirkimų praktikoje.
 

Pasidomėkite vertimo procesais

EN 15038 vertimo kokybės reikalavimai reglamentuoja visą vertimų biuro ir kliento darbo procesą: sutarčių sąlygas, konkretaus vertimo komercinio pasiūlymo teikimą, išteklių užtikrinimą, konfidencialumą, kliento pastabų tvarkymą. Be to, nustato konkrečius kokybės užtikrinimo žingsnius irkvalifikacinijos reikalavimus vertimo paslaugų tiekėjui.

Kiekvienam vertimui teikiamas pasiūlymas

Kiekvienam projektui vertimų biuras pateikia konkretų pasiūlymą – nurodo kainą ir atlikimo terminą. Šis pasiūlymas teikiamas tik rezervavus vertėjus ir laiką bei technines priemones, taip pat skyrus laiko atsargą nenumatytiems atvejams, pavyzdžiui, teksto papildymams ar pataisoms.

Priskirtasis projektų vadovas

Kiekvieną užsakymą tvarko priskirtasis projektų vadovas. Jis išsiaiškina kliento poreikius, nustato teksto pobūdį ir reikiamus išteklius bei komunikuoja su klientu vykdant užsakymą (kilus neaiškumų, papildžius verčiamą tekstą ar prireikus jį taisyti). Mes turime penkis patyrusius projektų vadovus ir į visus paklausimus reaguojame itin greitai.

Administravimo sistema

Biuras privalo turėti vertimo projektų administravimo sistemą. Mes naudojame internetinį sprendimą saugiame serveryje. Tai užtikrina būtiną atsekamumą ir spartų vertimo administravimą bei suteikia galimybę stebėti užsakymų istoriją kliento profilyje.

Kvalifikacijos reikalavimai

Versti gali tik gimtakalbiai vertėjai, turintys aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir mažiausiai dvejų metų vertėjo darbo patirtį. Pagal standartą redaktoriai privalo turėti ne mažiau kaip dvejų metų konkrečios specializacijos patirtį, bet mes šį reikalavimą taikome ir vertėjams. Visa patirtis yra dokumentuota. Be to, reikalaujame, kad vertėjai atliktų bandomuosius vertimus, ir į savo paslaugų teikėjų sąrašą atrenkame tik nepriekaištingai testus išvertusius specialistus.

Vertimas prasideda nuo teksto analizės ir terminologijos

Dažnai tekste būna sudėtingesnių vietų ar terminų. Pagal standartą prieš imant versti tekstą jis išanalizuojamas ir patvirtinama terminologija. Tik po to galima versti. Daugelis standarto netaikančių vertimo paslaugų teikėjų susiduria su vertimo kokybės problemomis, nes teksto analizę ir kokybę patiki vertėjui. Vertimų biuro neprižiūrimas vertėjas dažnai skuba ar atidėlioja ir sudėtingiausias vietas palieka paskutinei minutei, vėliau jų iki galo neišsprendžia. Privalomai taikant šį pasiruošimo procesą išvengiama daugybės klaidų.

Stiliaus vadovai

Turime nuolatinių klientų ir pagrindinių vertimo raštu teminių rūšių stiliaus vadovus, kurių vertėjai privalo laikytis.

Vertimo atminties programinė įranga

Versdami tekstus, kuriuose yra pasikartojimų, naudojame vertimo atminties programinę įrangą, t.y. vieną kartą išvertus segmentą ir kitą kartą susidūrus su panašiu, ankstesnysis vertimas ir terminai automatiškai pasiūlomi vertėjui. Tai leidžia užtikrinti terminologijos nuoseklumą, jei tekstą verčia daugiau nei vienas vertėjas.

Patikra, peržiūra ir korektūra

Kiekvieną vertimą patikrina kitas specialistas pagal aiškų kokybės kriterijų klausimyną: vertime turi būti nuosekliai (be sinonimų) vartojami aprobuoti terminai, neturi būti teksto praleidimų ar pridėtos informacijos, numeracijos ir formatavimo neatitikimų, tikrinių daiktavardžių klaidų, tekstas tikrinamas rašybos patikros programa, o gramatika, leksika ir stilius turi atitikti kalbos normas. Jei tekstas specializuotas, kliento pageidavimu galima siųsti tekstą peržiūrai atitinkamos srities specialistui (pvz. medikui, teisininkui ar inžinieriui). Jei tekstas publikuojamas viešai, sumaketavus privalu patikrinti maketo ar tinklalapio korektūrą.