Vertimai žodžiu

Žodžiu verčiantys specialistai vadinami konferencijų vertėjais, o paslauga – konferencijų vertimu (nors renginys – nebūtinai konferencija). 

Tarptautinių organizacijų vertėjai

Profesionalių konferencijų vertėjų – nedaug. Dažniausiai tai specializuotas vertimo žodžiu studijas beigę specialistai, akredituoti dirbti įvairiose tarptautinėse organizacijose.

Konferencijų vertėjų rinka – tarptautinė ir sezoniška, todėl ne visada lengva rasti vertėjus renginiui – tai geriausia daryti kuo anksčiau.

Kaip organizuoti vertimą

Pirmiausia reikia nuspręsti, kuris vertimo būdas tinkamas. Tinkamiausias vertimas renginiuose, kur skaitomi pranešimai auditorijai – sinchroninis vertimas, o dalykiniams pokalbiams versti ir dirbant su bylomis geriau rinktis nuoseklųjį vertimą. Norėdami sužinoti daugiau, spauskite čia.

Kitas žingsnis – rezervuoti konferencijų vertėjų laiką. Dirbkite tik su profesionalais, nes tik jie turi reikiamą patirtį, techninius įgūdžius ir žinias: išmano etiketą, moka konspektuoti (nuoseklusisi vertimas) ir dirbti komandoje (sinchronins vertimas), įvaldę įvairias vertimo strategijas, turi aiškią dikciją ir intonaciją, moka verčiamą turinį formuluoti rišliais prasminiais segmentais.

Pasirūpinkite vertimu kuo anksčiau

Patartina užsakyti vertėjus kuo anksčiau, net jei renginio datos tik preliminarios. Renginių rinka – sezoniška, didžiausias užimtumas – pavasarį ir rudenį. Dažnai renginių organizatoriai ir tarptautinės organizacijos lyg susitarę planuoja konferencijas ir posėdžius tuo pat metu, tad sezonui artėjant vertėjai gauna daug vienodų pasiūlymų. Tokiais atvejais laimi didžiausią užmokestį siūlantys ar vertėjų laiką anksčiau rezervavę klientai. Protinga pradėti rūpintis vertimu likus keliems mėnesiams ar net pusmečiui iki renginio.

Preliminarių rezervacijų praktika

Vertėjai dažnai iki pat sezono pradžios nežino, kurie renginiai bus patvirtinti, todėl rinkoje taikoma preliminarių rezervacijų praktika: su paslaugų teikėjais galite preliminariai sutarti vertimo datą prieš keletą mėnesių, tada vertėjai įsipareigoja rezervuoti atitinkamas datas būtent jums. Jie nesiims kito užsakymo, nebent rastų jums atitinkamos kvalifikacijos kolegas.

Taip artėjant renginiui apsidrausite nuo desperatiškų paieškų.

Avansas

Įprasta, kad likus maždaug mėnesiui iki renginio vertėjai gali prašyti sumokėti avansą. Atšaukus užsakymą jis negrąžinamas.

Pasiruošimas vertimui

Konferencijų vertėjai kruopščiai ruošiasi kiekvienam renginiui. Pasiruošia terminų žodynėlius, išnagrinėja pranešimus ir numato vertimo variantus, apgalvoja loginius akcentus, pasiruošia frazeologizmų atitikmenis, repetuoja sudėtingesnes frazes, įstaigų ir pareigų pavadinimus. Taigi labai svarbu iki renginio likus dienai ar dviem atsiųsti vertėjams turimą renginio medžiagą.

Sunkiausia versti pranešėjus, kurie neatsiunčia pranešimo, o šis būna pilnas staigmenų: ilgų sakinių, analitinės informacijos ir retorinių figūrų. Be to, jei pranešėjas kalba su specifiniu akcentu ir skaito tekstą iš lapo dideliu tempu, vargu ar bus teisinga kaltinti vertėjus, jei ką nors išvers neteisingai.

Prašykite pranešėjų kalbėti, o ne skaityti 

Vertimas žodžiu yra šnekamosios, ne rašytinės kalbos vertimas. Geriausia, kai kalbėtojas kalba sau įprastu tempu ir pasakoja, o ne skaito iš lapo. Skaitomus rašytinius tekstus versti kur kas sunkiau, be to  dažnai jie – nuobodūs.

Sinchroninio vertimo įranga ir salė

Sinchroninio vertimo įranga paprastai išbandoma vos ją sumontavus ir po to dar kartą prieš pat renginį, atėjus vertėjams. Tai užtrunka vos minutę. Svarbu užtikrinti, kad vertėjų kabina atitiktų standartą ISO 4043, t.y. gerai izoliuotų garsą, turėtų stalinį apšvietimą, būtų vėdinama ir pakankamai erdvi dviem darbo vietoms. 

Renginio dieną

Vertėjai paprastai atvyksta į renginį iki jo pradžios likus 15– 30 minučių. Jei, iki renginio likus valandai ar dviem, vertėjų dar nematyti, nereikia panikuoti.

Būtinai parūpinkite vertėjams vandens, kad jie dirbdami galėtų atsigerti.