Pradžia » Konferencijų vertėjai » Nuoseklusis vertimas
Atgal

Nuoseklusis vertimas

Pranešėjas kalba, vertėjas konspektuoja turinį ir kas keletą minučių tiksliai atpasakoja tai, kas buvo pasakyta. Tai "darbinis" vertimo būdas, tinkamas trumpesniems dalykiniams renginiams.

Tik profesionalai

Dažnai užsakovai nuoseklųjį vertimą įsivaizduoja neteisingai ir buitiškai, nes būna susidūrę su neprofesionaliu vertimu (kai kažkas iš pačios įmonės darbuotojų  "padėjo susikalbėti" ir "pavertėjavo"). Jie maloniai nustemba, kai pamato profesionalų vertimą. Iš tiesų nuoseklusis vertimas reikalauja tam tikrų įgūdžių, o juos paprastai būna įvaldę tik specialiąsias studijas baigę ir patyrę konferencijų vertėjai.

 

Vertimas prasminiais segmentais

Profesionalūs konferencijų vertėjai taiko specialius konspektavimo metodus. Neprofesionalai dažnai tiesiog "padeda susikalbėti" versdami iš atminties, kas porą sakinių pertraukdami kalbėtoją ir vis tiek pamiršdami informaciją (net nekalbant apie kalbos taisyklingumą). Profesionalus vertėjas bloknote konspektuoja kalbėtojo pranešimą specialiais ženklais ir trumpiniais, tad kalbėtojas gali ramiai kalbėti net kelias minutes – tol, kol logiškai užbaigia didesnį prasminį segmentą. Taip maksimaliai sumažinamas vertimo poveikis pranešimo formai.

Vertėjas glaustai atpasakoja turinį

Tuomet, kalbėtojui stabtelėjus, vertėjas sukonspektuotą turinį kuo glausčiau atpasakoja, nepraleisdamas jokių faktinių detalių ir išlaikydamas originalią pranešimo struktūrą bei seką (gali praleisti arba apibendrinti besikartojančią informaciją). Vertėjas paprastai kalba trumpiau nei kalbėjo pranešėjas, tačiau vertimui vis dėlto reikia skirti apie 70 proc. kalbėjimo laiko, ir tai atitinkamai pailgina pranešimo trukmę.

Vertėjas kaip moderatorius

Yra situacijų, pavyzdžiui dalykiniai pokalbiai, derybos, auditai ar patikros vietose, kur nuoseklusis vertimas tampa viso komunikavimo ašimi ir vertėjas atlieka tam tikrą moderatoriaus vaidmenį – padeda šalims pasitikslinti viena kitos teiginius ir aiškiai suprasti viena kitą. Tokiais atvejais vertėjo profesiniai įgūdžiai ir korektiškumas ypač svarbūs.

Tinka trumpiems renginiams ir dalykiniams pokalbiams

Nuoseklusis vertimas reikalauja papildomo laiko ir dėmesio, taigi jis tinkamas tik trumpiems proginiams renginiams ar pranešimams, taip pat neribotos trukmės dalykiniams pokalbiams ir dirbant su dokumentais. Kitais atvejais tinkamesnis ir gerokai patogesnis yra sinchronis vertimas.

Ilgesniems renginiams būtini du vertėjai

Trumpuose renginiuose gali versti vienas vertėjas, tačiau jei trukmė ilgesnė ar darbotvarkė intensyvi, būtina formuoti dviejų vertėjų komandą.