Pradžia » Vertimo paslaugos » Komunikaciniai tekstai
Atgal

Komunikaciniai tekstai

Jūsų tikslas – aiški ir veiksminga komunikacija konkrečioms tikslinėms auditorijoms. Dažnai vien tikslaus vertimo šiuo atveju nepakanka, todėl jį adaptuojame ir perrašome taip, kad skambėtų autentiškai ir paveikiai. 

Jums reikia visai ne vertimo

Iš tiesų komunikaciniai tekstai turi būti ne verčiami, o rašomi. Svarbiausia, kad tekstas būtų lengvai suprantamas ir įdomus tikslinei auditorijai. Neturi būti jokių užuominų, jog tai – vertimas, todėl išverstas turinys adaptuojamas ir perrašomas; kartais net iš esmės. Angliškai tai vadinama transcreation (lietuvių kalboje net  panašaus atitikmens nėra...) – tai daugiau nei vertimas.

Verčiant tokius tekstus, vertėjų ir klientų dažnai tyko įvairios negandos: Lifhuanian English, neaiškus kontekstas, teksto formalumo klausimai ir panašiai. Turinio perrašymo metu, visa tai išnagrinėjame ir pasiūlome patraukliausius sprendimus.


 

Turinio kūrimo procesas

Kai reikia išversti komunikacinį tekstą, taikomas tekstų kūrimo procesas. 

Gimtakalbiai tekstų kūrėjai

Galutinę išversto teksto versiją perrašo ir redaguoja gimtakalbiai tekstų kūrėjai. Jie dalyvauja ir pirmąkart analizuojant tekstą ir verčiant raktinius žodžius bei frazes.

Anketa

Pirmiausia būtina aiškiai nustatyti, ką ir kaip norite komunikuoti:
 • koks yra konkrečios komunikacijos tikslas
 • kokia tikslinė auditorija
 • koks kontekstas
 • kokia svarbiausia žinia ir informacija
 • kokia papildoma ar pagalbinė informacija 
 • koks tinkamas tonas
 • koks tinkamas registras (formalumo ar neformalumo lygis)
 • ar bus vartojami frazeologizmai, ar jie turi tinkamų atitikmenų, kaip juos adekvačiai pateikti
Visa tai sutarus, galima pradėti versti.

Geras stilius

Kokia bus teksto struktūra, registras ir stilistika, nusprendžiame remdamiesi gerosios praktikos pavyzdžiais pagal konkretų tikslinės kalbos žanrą. Dažnai dėl kultūrinių skirtumų teksto stilistika ar net semantika turi būti pakeista. Pavyzdžiui, lietuviški rinkodaros ir žiniasklaidos tekstai paprastai būna kur kas formalesni ir kanceliariškesni negu angliški. Įprastos lietuvių kalbos raiškos priemonės dažnai skurdesnės ir klišinės, o anglų kalbos – gerokai raiškesnės ir lankstesnės, be to anglų kalboje yra daugybė sąvokų, kurių nėra lietuvių kalboje (arba jos Lietuvoje yra tiesiog kalbainių griežtai uždraustos). Būtina į tai atsižvelgti.

Raktiniai žodžiai ir frazės

Identifikuosime ir išversime raktinius žodžius bei frazes, kurios įvardija pagrindines sąvokas. Visi raktiniai žodžiai ir frazės turi būti įprasti ir priimtini tikslinei auditorijai. Jei dalį sąvokų reikia adaptuoti ar pasiūlyti naujų, prieš pradėdami versti pateiksime šiuos keitimus jums patvirtinti.

SEO raktažodžiai
Jei publikuosite tekstą internete, tekste panaudosime jūsų pateiktus SEO raktažodžius. 

Klišės keliauja į užtarnautą poilsį

Kartais originalus tekstas būna surašytas nevykusiai, ir mes išdrįsime jums apie tai pasakyti. Ypač tai būdinga lietuviškų įmonių ir įstaigų rašymo kultūrai, kur apsčiai vartojamos pavargusios kanceliarinės klišės, tokios kaip "sprendimas priimtas siekiant užtikrinti", "įsisavinti naujas technologijas", "pristatyti naujus produktus rinkai", "skatinti augimą", "modernus [...] centras" (lyg šiais laikais dar kažkas statytų nemodernius centrus), "įmonės vadovas neslėpė, kad [...]" (lyg turėtų ką slėpti), "jau ne vieneri metai", "jau ne naujokai rinkoje", ir taip toliau, ir panašiai. Net be klaidų išvertus tokias banalybes gausime komunikacijos parodiją, kuri, kaip dažnas vėliau pripažįsta, kažkodėl nesiskaito.

U
žuot uoliai vertę klišes, bandome suprasti, ką jomis norėta pasakyti. Klišės paprastai atskleidžia logines teksto spragas, nes jomis tiesiog bandoma užglaistyti vidinius teksto prieštaravimus, neapsisprendimą kokiu nors klausimu ar informacijos trūkumą. Tokių dalykų komunikacijoje neturi būti, todėl šias teksto vietas greitai identifikuojame ir padedame klientams aiškiau suformuluoti turinį.

Vertimas

Tekstas išverčiamas kūrybiškai ir adaptuojamas (transcreation), laikomasi nustatytos teksto struktūros ir sekos.

Peržiūra 

Galiausiai gimtakalbis redaktorius peržiūri tekstą. Kartais jį išvertus dar lieka balastinių raiškos priemonių, besidubliuojančių prasminių segmentų, neaiškumų ar nenuoseklumo, taigi tekstas dar kartą taisomas, kad skambėtų sklandžiai, suprantamai ir natūraliai. 

Korektūra

Paruošus tekstą publikuoti, patikrinama maketo ar tinklapio korektūra.

 

Verčiame įvairaus pobūdžio rinkodaros ir komunikacinius tekstus:
 • interneto svetaines
 • SEO / nukreipimo tinklapius
 • naujienlaiškius
 • pranešimus žiniasklaidai
 • rinkodaros planus
 • kalbas
 • prezentacijas
 • iškabas, informacinius ženklus ir stendus 
 • kvietimus ir sveikinimus
 • renginių programas
 • apklausų anketas
 • reklaminę medžiagą, leidinius
 • pakuotes ir etiketes
 • prekių ženklus ir šūkius