Kurį vertimo būdą rinktis?

Kad ir kokia auditorija, geriausias pasirinkimas – sinchroninis vertimas. Nuoseklusis vertimas labiau tinkamas darbiniams pokalbiams, trumpiems susitikimams ir dirbant su bylomis.

Sinchroninis ar nuoseklusis vertimas?

Kurį vertimo būdą pasirinkti? Pirmiausia pažvelkime į dažniausiai pasitaikančius renginius. Šnibždamasis vertimas ir vertimas telefonu yra labai specifiniai ir retai naudojami vertimo būdai. Dažniausiai tenka rinktis sinchroninį arba nuoseklųjįį vertimą.
 
Renginys Auditorija Vertimas
 Visos dienos konferencija, daug pranešėjų, skirtingos temos  100 arba daugiau  Sinchroninis
 Pusdienio konferencija, vienas arba keli pranešėjai, struktūruoti išsamūs pranešimai ta pačia tema  Dažniausiai iki 50  Sinchroninis / nuoseklusis
 Spaudos konferencija arba trumpji spaudos konferencija  Žiniasklaida  Sinchroninis / nuoseklusis 
Posėdžiai, pasitarimai (auditas, inspektavimas, priežiūros posėdžiai, derybos ir pan.)  Dažniausiai iki 20  Nuoseklusis
 Apsilankymai vietose, ekskursijos  Dažniausiai iki 20  Nuoseklusis
 Vienas arba du svečiai, dalyvaujantys renginyje, kurio kalbos nesupranta  Vienas arba du  Šnibždamasis
 Vertimas nuo scenos (sveikinimo kalbos, atidarymo ir uždarymo ceremonijos, apdovanojimų teikimas), iki 1 val.  100 arba daugiau  Sinchroninis / nuoseklusis
 Pardavimo pristatymai  Dažniausiai iki 50  Sinchroninis / nuoseklusis
 TV laidos, vertimas eteryje  TV auditorija  Sinchroninis
 Teismo / arbitražo posėdžiai  Bylos šalys  Sinchroninis / nuoseklusis
 Telekonferencija  Keletas žmonių  Telefonu

Sinchroninis vertimas visada geriau

Pagrindinė taisyklė – kuo didesnis ir svarbesnis renginys, tuo labiau verta rinktis sinchroninį, o ne nuoseklųjį vertimą. Keletas priežasčių:
 
  • Sinchroniškai verčiama tiesiogiai, pranešimų trukmė netrumpinama. Verčiant nuosekliai, pranešėjas vis turi sustoti ir suteikti laiko vertėjui – tai beveik padvigubina pranešimo laiką.
  • Verčiant sinchroniškai, išlaikomas įprastas renginio ir pranešimų tempas. Verčiant nuosekliai, ypač ilgesnius pranešimus, vertėjas ir vertimas tampa tarsi neišvengiamu trukdžiu klausytojui, nes tenka klausytis tai originalo, tai – vertimo, ir taip ratu. Žmonės greitai pradeda nuobodžiauti.
  • Sinchroninis vertimas sukuria solidumo atmosferą, o nuoseklusis vertimas palyginti atrodo kaip neišvengiamas darbas.
  • Verčiant sinchroniškai, vertėjai verčia fone ir vertimas neatkreipia dėmesio; verčiant nuosekliai, vertėjai įsiterpdami neišvengiamai "pavagia" šiek tiek auditorijos dėmesio ir pranešėjų garbės. 
Nuoseklusis vertimas pranašesnis už sinchroninį tik tada, kai vertimo reikia nedidelėse grupėse (pasitarimuose, kai tikrinami dokumentai, vykdomas auditas ar patikros vietose). Šiuo atveju neskaitomos kalbos ar pranešimai, tačiau keletas žmonių turi intensyviai keistis dalykine informacija. Vertėjas tuomet atlieka ir tam tikrą moderatoriaus funkciją, tiksliai perduodamas informaciją visoms šalims.

Sinchroninis vertimas yra pranašesnis už nuoseklųjį vertimą:
  • auditorijai maloniau klausytis, prestižo įspūdis
  • verčiama tiesiogiai, šis vertimas neturi jokios įtakos renginio trukmei ar turiniui 
  • vertėjams dirbti lengviau, jie dirba kūrybiškiau
  • dėmesio centre išlieka pranešėjas, o ne vertėjas